Wieruszów
- wieruszów - firma - praca - ogłoszenia - przetargi - mieszkania - forum - rozkład jazdy - historia - galeria - zdjęcia - album - pks - beskid - sport -


Sofy o nowoczesnym wyglądzie

Regulamin korzystania z serwisu http://www.wieruszow.info/ogloszenia

Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania oraz wykorzystywania ogłoszeń w serwisie http://www.wieruszow.info/ogloszenia

 • Serwis www.wieruszow.info/ogloszenia jest platformą łączącą ogłoszeniodawcę, czyli osobę lub firmę zamieszczającą ogłoszenie z użytkownikami, czyli osobami korzystającymi z serwisu.
 • W serwisie mogą być zamieszczane wyłącznie ogłoszenia dotyczące ofert z obszaru gminny/powiatu Wieruszów. Wszelkie oferty nie pochodzące z terenów wskazanych w zdaniu pierwszym będą niezwłocznie usuwane i blokowane.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, a w szczególności za prawdziwość i rzetelność opisów.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje dotyczące przedmiotów ogłoszeń. Serwis nie jest w żadnym zakresie stroną umów zawieranych pomiędzy zamieszczającym ogłoszenie i osobami bądź podmiotami korzystającymi z nich.
 • Wszelkie dane zamieszczone w serwisie nie mogą być kopiowane lub rozpowszechniane. Dane ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu przeprowadzenie transakcji lub kontaktu w sprawie ogłoszenia.
 • Serwis nie gromadzi ani nie przetwarza w żadnym zakresie danych zamieszczanych przez ogłoszeniodawcę wraz z ogłoszeniem.
 • Zabronione jest dodawanie ogłoszeń o tym samym tytule i treści do kilku kategorii lub podkategorii.
 • Zabrania się umieszczania ogłoszeń, które:
  • zawierają treści nielegalne, nie zgodne z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce,
  • promują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób dotyczą przedmiotów, którymi obrót jest zakazany, a w szczególności pochodzącymi z przestępstwa zawierają zdjęcia pornograficzne oraz treści przeznaczone dla osób dorosłych lub pełnoletnich,
  • zawieją informacje niezgodne z rzeczywistością bądź ogłoszeniodawca umieszcza w nich treści w tym zdjęcia a co do których nie posiada prawa własności itp. uprawnień.
  • zawierają oferty dotyczące następujących towarów:
   • wszelkiego rodzaju leków i produktów leczniczych;
   • napojów alkoholowych;
   • wyroby tytoniowe
   • oprogramowanie i usługi dotyczących usuwania prawnych zabezpieczeń urządzeń i programów, wyłudzających dane użytkownika bez jego wiedzy, zawierających wirusy, robaki, trojany itp. oraz usuwające kody z komputerów oraz podzespołów komputerów;
   • broń i amunicja
   • oprogramowania w wersji testowej, freeware, shareware;
   • narkotyki i inne środki odurzające;
 • Umieszczanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne.
 • Ogłoszeniodawca oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do wykorzystania zdjęć i materiałów jakie zostają przez niego zamieszczone w ogłoszeniu zgodnie z przepisami ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i będzie ponosił w pełni i samodzielnie odpowiedzialność za naruszenie tych praw jeżeli przysługują one innym osobom bądź podmiotom.
 • Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdjęcia bądź materiały zamieszczone przez ogłoszeniodawcę naruszające czyjekolwiek prawa autorskie. Wszelkie roszczenia wynikające z bezprawnego wykorzystania przez ogłoszeniodawcę zdjęć bądź materiałów winny być kierowane wyłącznie wobec ogłoszeniodawcy który ponosi za nie pełną i całkowitą odpowiedzialność karną oraz cywilną.
 • Serwis zabrania umieszczania zdjęć zawierających wizerunki osób. Zdjęcie umieszczane w serwisie winny być zanonimizowane w takie sposób aby uniemożliwiały ustalenie danych osobowych osoby znajdującej się na fotografii. Każde zdjęcie niezgodne z tymi zasadami będzie niezwłocznie usuwane wraz z całym ogłoszeniem z serwisu.
 • Administrator strony jest uprawniony do edycji lub usuwania ogłoszeń niezgodnych z regulaminem. Wszelkie próby umieszczania ogłoszeń sprzecznych z powszechnie obowiązującymi prawa w tym oferujące towary wskazane w pkt 8 Regulaminu będą zgłaszana organom ścigania wraz z podaniem danych komputera wykorzystanego do ich zamieszczenia.
 • Treści zawarte w ogłoszeniu zostały sporządzone wyłącznie na podstawie oświadczeń i nie stanowią w żadnym zakresie oferty w rozumieniu przepisów prawa i winny być interpretowane jako informacja o której mowa w art.71KC.
 • Serwis zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności powiadamiania.

AUTOMATYZACJA PRODUKCJI MEBLI


Wieruszów w Internecie:
Wieruszów Biznes
Wieruszów Informacje
Wieruszów Organizacje
Wieruszowskie Talenty
Wieruszowska Giełda
Portale społecznościowe:
Znajdź stronę na Facebooku:


Wieruszow.info to portal, w którym łatwo dodasz ogłoszenie, znajdziesz aktualne oferty pracy, sprawdzisz proponowane przez ludzi nieruchomości. Poza tym dowiesz się o firmach z powiatu wieruszowskiego, odszukasz rozkład jazdy autobusów. Jeśli interesuje Cię historia Wieruszowa, jego fotografie czy wydarzenia sportowe, z łatwością zaczerpniesz tutaj informacji na ten temat. Staramy się by przekazywane informacje były zawsze aktualne.